Thông tin tuyển sinh - Web tuyển sinh
loading
Trung Cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Huế

Trung Cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Huế

Địa chỉ: Số 01, Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Website: cdythue.edu.vn
Tel/Fax: (054) 3.820.042
Ký hiệu trường: 3305

Trường Cao đẳng Y tế Huế có sứ mạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao đẳng, và các trình độ thấp hơn trong lĩnh vực Y tế; nghiên cứu và phát triển khoa học nhằm phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...