Thông tin tuyển sinh - Web tuyển sinh
loading
Đại Học Bạc Liêu

Thông tin tuyển sinh Đại Học Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Website: http://www.blu.edu.vn
Tel/Fax: 0781.3822653
Ký hiệu trường: DBL

                                               THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

I

Đại  học

 

 

840

1

Công nghệ thông tin 

D 480201

A,A1

120

2

Quản trị kinh doanh

D 340101

A, A1

120

3

Kế toán 

D 340301

A, A1,D1

180

4

Tiếng Việt  và Văn hóa Việt Nam

D 220101

C

160

5

Nuôi trồng thủy sản

D 620301

A, A1,B

60

6

Chăn nuôi

D 620105

A, A1,B

60

7

Bảo vệ thực  vật

D620112

A, A1,B

60

8

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

80

II

Cao đẳng

 

 

800

1

Giáo dục Mầm Non

C 140201

M

160

2

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

150

3

Sư phạm Âm Nhạc

C140221

N

40

4

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A, A1,B

50

5

Kế toán

C340301

A, A1,D1

200

6

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

50

7

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, A1,C

50

8

Sư phạm Vật lý

C140211

A, A1

50

9

Sư phạm Địa lý

C140219

A, A1,C

50

1.Vùng tuyển

   - Ngành Sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bạc Liêu 

   -  Các ngành khác : tuyển  sinh toàn quốc.

2. Môn thi

  Khối A :  Toán , Lý, Hoá.

  Khối A1: Toán , Lý, Tiếng Anh.

  Khối B :  Toán , Hoá, Sinh.

  Khối C :   Văn, Sử, Địa

  Khối D1 : Toán , Văn, Tiếng Anh.

  Khối M :  Toán , Văn,  Năng khiếu Đọc,  Kể chuyện.

  Khối N:    Toán, Văn, Năng  khiếu Nhạc

 3. Số chỗ trong KTX có thể tiếp nhận đối với khóa TS 2012 :  500

 4. Hình thức tuyển

   - Xét tuyển: các ngành Đại học, Cao đẳng khối A,A1,B,C,D1. 

  - Thi tuyển: ngành  Giáo dục Mầm Non , Sư phạm Âm Nhạc theo lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...