Thông tin tuyển sinh - Web tuyển sinh
loading
Trung Cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Điểm thi Trung Cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Huệ, Tp.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Website: caodangytebinhdinh.edu.vn
Tel/Fax: (056) 3.892.027; 3.892.028
Ký hiệu trường: 3704

Tra cứu điểm thi năm 2012 của Trung Cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Định

Soạn tin: WTS DT 3704 Số Báo Danh gửi tới số 7530

HỆ THỐNG TRA CỨU ĐIỂM THI - CHUẨN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CỦA WETUYENSINH.VN
Chức năng Cú pháp SMS Lệ phí
Tra điểm thi đại học - cao đẳng WTS DT <Số Báo Danh> gửi 7530 5.000
Tra điểm chuẩn đại học - cao đẳng WTS DC <Mã Trường> gửi 7530 5.000
Xem danh sách trường đã có điểm WTS DSDT gửi 7530 5.000
Xem vị trí tdí sinh trong trường WTS VT <Số Báo Danh> gửi 7530 5.000
Xem tdủ khoa của trường WTS TK <Mã Trường> gửi 7530 5.000
Tra tỉ lệ chọi đại học - cao đẳng WTS TL <Mã Trường> gửi 7530 5.000
Đáp án các môn thi WTS DA <Môn> <Khối> <Mã Đề> gửi 7530 5.000
Trọn gói tdông tin gồm: điểm thi, vị trí, điểm chuẩn WTS DV <Số Báo Danh> gửi 7530 15.000
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: (04) 66.80.3615
Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...