Thông tin tuyển sinh - Web tuyển sinh
loading
Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Đại Học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân

Địa chỉ: Số 166B - Đường Yên Hòa - Phường Trung Kính - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel/Fax: (04) 37844425
Ký hiệu trường: HCH/HCS

Ngày 21/10/2012 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiên Nhân đã ký Quyết định số 1945/QĐ- TTg về việc thành lập Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an nhân dân và sắp xếp lại các cơ sở đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ và hậu cần của ngành Công an; là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Công an, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động của trường tuân thủ Điều lệ trường đại học (ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010). Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm Bộ Giáo dục - Đào tạo kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng trước khi cho phép trường mở ngành đào tạo đại học và tuyển sinh.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...