Thông tin tuyển sinh - Web tuyển sinh
loading
Cao Đẳng Y tế Hà Nội

Cao Đẳng Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 35 phố Đoàn Thị Điểm – Q.Đống Đa – Hà Nội
Website: http://www.yhn.edu.vn
Tel/Fax: (84) 04. 373 206923; 04. 384 52814 -221,241 Fax: (84) 04. 3732 2556
Ký hiệu trường: CYZ

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội được quyền tự chủ trong phạm vi trách nhiệm được giao theo phân cấp của UBND thành phố Hà Nội và tự chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và trước Pháp luật về các hoạt động của mình.

 Trường được đào tạo và đào tạo lại cán bộ y tế có trình độ cao đẳng, trung học y - dược, đào tạo nghề Dược tá, liên kết với các trường Đại học, Cao đẳng y - dược, để đào tạo cán bộ y - dược có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học và đào tạo một số đối tượng khác khi được giao nhiệm vụ.

Trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, và phát triển công nghệ, ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật để nâng cao chất lượng đào tào, và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tham gia giải quyết những vấn đề khoa học và công nghệ do nhu cầu đào tạo, và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước đặt ra, tập trung trong lĩnh vực Y - Dược học.

Bên cạnh đó trường còn hợp tác khoa học, công nghệ với các bệnh viện, các viện nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, trung học trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội.

Copy link dưới chia sẻ cho bạn bè qua YM,MSN,AOL,ICQ...